Shihan●Wu Fang Yi(呉芳儀 )

前期
 LAI ,JIN-LIAN
 (?錦璉)
 TAIWAN (台湾)
 LUO, YAN-XIU
 (羅燕琇)
 TAIWAN (台湾)
 HUANG, ZHI-CHAO
 (?智超)
 TAIWAN (台湾)
 HUANG, RONG-ZI
 (?榕姿)
 TAIWAN (台湾)
 ZHENG, RUI-PING
 (鄭瑞萍)
 TAIWAN (台湾)
 JIANG, YU-LING
 (江玉玲)
 TAIWAN (台湾)
 LIN, YU-HUA
 (林鈺樺)
 TAIWAN (台湾)
 LIN, YU-HUI
 (林玉彗)
 TAIWAN (台湾)
 QU, MEI-FEN
 (屈梅芬)
 TAIWAN (台湾)
 ZENG, XIAO-YAN
 (曾小燕)
 TAIWAN (台湾)