Shihankaku●Zhang Miing(張銘 )

前期
 Huang Jing
 (黄静)
 CHINA (中国)
 Xu Yu Lian
 (徐昱?)
 CHINA (中国)
 Pan De Ju
 (潘??)
 CHINA (中国)
 Zhang Wei
 (??)
 CHINA (中国)