Shihankaku●Liu AlbertHoi Yee(廖海儀 )

前期
 Chan Mei Ling
 (陳美玲)
 HONG KONG (香港)
 Kwong Tim
 (鄺添)
 HONG KONG (香港)
 Wong Chun Yan
 (?俊仁)
 HONG KONG (香港)
 Zhang Ji Mei
 (張濟美)
 HONG KONG (香港)
 Chan Ming Hei
 (陳明禧)
 HONG KONG (香港)
 Lai Shun Yin
 (黎舜妍)
 HONG KONG (香港)
 Kwan Doris
 (關麗娟)
 HONG KONG (香港)
 Lau Gary
 (劉瑞家)
 HONG KONG (香港)
 Kwan Po Kwong
 (關寳光)
 HONG KONG (香港)
 Ng Shun Seng
 (?瑞生)
 HONG KONG (香港)
 Wai Yuk Ying
 (衞玉英)
 HONG KONG (香港)